O nas

REALIZATORZY PROJEKTU „KULTURA MA GŁOS”

Krzysztof Zygma – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, wcześniej wieloletni szef Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, był też zastępcą dyrektora ds. artystycznych w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Animator kultury. Inicjator wielu przedsięwzięć artystycznych w regionie. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku. Krzysztof Zygma był też m.in dziennikarzem w Polskim Radiu Łódź

Sebastian Pierzchalski – absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi – kierunek grafika artystyczna, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi – kierunek fotografia, magister sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, grafik, fotograf, instruktor w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

Jolanta Dąbrowska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, dziennikarz prasowy, radiowy, w latach 2016-2017 redaktor naczelny „Gazety Radomszczańskiej”, instruktor w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

Marta Renik – kierownik działającego w Miejskim Domu Kultury kina „Pasja”, animator kultury, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Magdalena Blada – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kulturoznawca, instruktor w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, specjalista od spraw promocji, moderator stron internetowych MDK

Piotr Zygma – kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, basista wielu projektów muzycznych w Polsce. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, kierunek – jazz i muzyka estradowa w klasie gitary basowej i kontrabasu Mariusza Bogdanowicza. Obecnie uczeń ZPSM Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Jazzu w klasie gitary basowej Andrzeja Święsa

Jakub Lesiński – grafik komputerowy, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, jeden z realizatorów Przeglądu Twórczości Radomszczańskich Artystów „ARTRA”, pracownik Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, wcześniej instruktor w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

Anita Janczak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, inicjatorka wielu działań kulturalnych.

MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU
ul. Brzeźnicka 5
97 – 500 Radomsko
tel. 44/683-24-86
promocja@mdkradomsko.pl

MUZEUM REGIONALNE IM.S. SANKOWSKIEGO W RADOMSKU
ul. Narutowicza 1
97-500 Radomsko
tel. 44/683-56-51
muzeum@muzeum.radomsko.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMSKU
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
tel. 44/683-23-00
mbp@mbp-radomsko.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, reprezentowany przez Dyrektora MDK
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: iod@mdkradomsko.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 5. Państwa dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych