Wystawy

Wystawy

Wystawa Instruktorów
Sekcji Plastycznej MDK

Wystawa ARTRA
Wirtualnie

Wystawa prac dzieci z sekcji plastycznych MDK

Dwóch braci-dwóch poetów